Claudia Janssen

Claudia JanssenClaudia Janssen advocaat

 

Claudia is sinds 1997 werkzaam als advocaat, waarvan ruim 17 jaar bij een gerenommeerd (internationaal) advocatenkantoor (Loyens & Loeff) en sinds 2015 onder de vlag van een eigen kantoor. Zij was één van de oprichters van het corporate & commercial boutique kantoor in Rotterdam (Quint Legal) (2015-2018) en is vanaf 2019 partner bij Sørensen Advocaten.

 

Claudia is gespecialiseerd in (internationaal) contractenrecht, vastgoed- en installatiebouwprojecten en commercial litigation. Zij heeft ruime ervaring opgedaan met het opzetten van commerciële contractuele relaties (samenwerkingen, distributie/salesprocurement, licenties, algemene voorwaarden), het begeleiden van construction & engineering projecten (turnkey, EPC, Fidic, UAV-GC) en het behandelen van contractuele geschillen. Claudia is lid van de Vereniging voor Bouwrecht (-Advocaten), de Vereniging voor Procesrecht en de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht.

 

Als eigentijdse en toegankelijke advocaat helpt Claudia ondernemers en ondernemingen verder bij het realiseren van hun internationale ambities. Zij combineert hoogwaardige juridische dienstverlening en service met persoonlijke toewijding en flexibiliteit. Cliënten zeggen verder over Claudia dat zij toegankelijk, betrokken en oplossingsgericht is.

 

Binnen het samenwerkingsverband van Sørensen Advocaten is Claudia als advocaat verbonden aan Lemon Legal B.V. Lemon Legal vormt geen maatschap of vennootschap onder firma met andere advocatenpraktijken binnen het samenwerkingsverband of met de maatschap Sørensen Advocaten.

 

Claudia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: (i) verbintenissenrecht (agentuur en distributie); en (ii) vastgoedrecht (bouwrecht). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met Claudia op janssen@sorensenadvocaten.nl en/of op +31 (0)6 51 61 5344.

 

Claudia Janssen

Claudia has been working as a lawyer in Rotterdam, the Netherlands, since 1997, of which 17 years associated with a reputable big (international) law firm (Loyens & Loeff) and since 2015 as a partner of a boutique law firm. She was one of the founders of the corporate & commercial boutique law firm in Rotterdam (Quint Legal) (2015-2018) and, as of 2019, she is a partner at the boutique law firm Sørensen Advocaten.

 

Claudia is specialized in (international) contract law, private construction law and commercial litigation. She has ample experience in setting-up contractual relationships (commercial co-operations, distribution/sales, procurement, licenses, general conditions), legally supporting construction & engineering projects (turnkey, EPC, Fidic, UAV-GC) and dealing with contractual disputes. Claudia is a member of the Construction Law Association (including the Society for Construction Law Attorneys), the Dutch Association for Procedural Law and the Association for Distribution, Franchise and Agency Law.

 

As a modern and open-minded lawyer, Claudia supports entrepreneurs and companies to transform their international aspirations into reality. She combines high quality services with personal dedication and flexibility. Clients praise Claudia for being dedicated, focused on the best solution (both from a legal and a commercial perspective) and easy to work with.

 

Within the alliance of Sørensen Advocaten, Claudia is associated with Lemon Legal B.V. Kindly note that Lemon Legal does not form a (general) partnership (in Dutch: “maatschap” or “vennootschap onder firma”) with any of the other (practice) companies of Sørensen Advocaten / with the maatschap Sørensen Advocaten.

 

Claudia has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister): (i) contract law (agency and distribution); and (ii) real estate law (construction law). Based on this registration, she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

 

Please feel free to contact Claudia at janssen@sorensenadvocaten.nl and/or +31 (0)6 51 61 5344.