Arbeidsvoorwaarden

Naast de individuele arbeidsvoorwaarden, die in de arbeidsovereenkomst zijn neergelegd, kiezen veel werkgevers ervoor om een collectief arbeidsvoorwaardenreglement in te voeren.
Hierin kunnen specifieke bedrijfsregels staan, een internet- en e-mailprotocol, een anti-rookbeleid, een ziekteverzuimprotocol, een leaseregeling etcetera.

Onze advocaten kunnen u een voor uw onderneming op maat gesneden arbeidsvoorwaardenreglement opstellen en u adviseren over de invoering daarvan. Uiteraard kunnen wij ook uw huidige arbeidsvoorwaardenreglement juridisch tegen het licht houden en waar nodig en gewenst wijzigen.