Nieuws

Goedemiddag,Graag brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.Werkgever moet slapend dienstverband beëindigen De Hoge Raad geeft duidelijkheid...

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) veranderen per 1 januari 2020 de regels over payrolling. Hierbij staat de...

Eerder schreven we dat de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort tot 1 januari 2020. Het was de...

Per 1 januari 2020 wijzigt de ketenregeling. De ketenregeling regelt hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten maximaal achter elkaar gesloten mogen worden voordat een arbeidsovereenkomst...

Voorontwerp Wet overgang van onderneming in faillissement. Begin juni is een Voorontwerp wetsvoorstel geïntroduceerd. Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe wettelijke regeling ingevoerd ter...

Slapende dienstverbanden moeten worden beëindigd.Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij de werkgever een langdurig arbeidsongeschikte werknemer zonder betaling van loon...