Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Onderdeel van het verbintenissenrecht is het overeenkomstenrecht of contractenrecht.

Een verbintenis is het gevolg van een enkel- of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen (rechts-)personen. Met een verbintenis is de schuldenaar verplicht om een prestatie te verlenen aan een schuldeiser. Het kan hierbij gaan om een wettelijke verbintenis, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis.

Er ontstaat een probleem wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken.

Enkele voorbeelden van overeenkomsten zijn

  • koopovereenkomst
  • huurovereenkomst
  • arbeidsovereenkomst
  • geldleningovereenkomst
  • algemene voorwaarden
    …andere overeenkomsten