Vermogensrecht

Vermogensrecht

Vermogensrecht is een verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met contracten, schulden, vorderingen, schadevergoeding, onrechtmatig handelen, koop en verkoop, roerende en onroerende zaken, dus met de zakelijke betrekkingen tussen burgers, tussen bedrijven en burgers en tussen bedrijven.