Aansprakelijkheid werkgever

Werkgeversaansprakelijkheid heeft betrekking op de aansprakelijkheid van werkgevers voor schade die een werknemer oploopt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. 
Werkgeversaansprakelijkheid omvat ongevallen die op de werkvloer plaatsvinden, en waarbij direct duidelijk is dat de werknemer fysiek letsel heeft opgelopen, maar ook klachten die zich gedurende een langere periode ontwikkelen en waarbij soms minder duidelijk het verband met de verrichte arbeid te leggen is. De laatste jaren zijn er bijvoorbeeld rechtszaken geweest waarin de werknemer schadevergoeding vorderde wegens RSI-klachten of wegens een burn out waarvan de werknemer meende dat deze door het werk veroorzaakt was. Ook een eenvoudige val op het werk met letsel tot gevolg kan onder de aansprakelijkheid van een werkgever vallen, alsook een ongeval in woon-werkverkeer. Wij hebben kennis van en ervaring in de begeleiding van werkgevers en werknemers in geval van mogelijke aansprakelijkheid van werkgevers.

Aansprakelijkheid werkgever en juridisch advies

Wij staan verzekeraars, werkgevers en werknemers graag bij in deze aansprakelijkheidszaken.

 

Vragen over aansprakelijkheid van werkgevers? Bel ons op 010-2492444.