Detachering

Detachering

Het uitlenen van werknemers aan een andere onderneming, detachering, wordt veelal vormgegeven via een detacheringsbureau. 

Het detacheringsbureau heeft veelal personeel in dienst dat zij tegen vergoeding uitleent aan een opdrachtgever. Het detacheringsbureau is dus de formele werkgever van de te detacheren werknemer. De opdrachtgever gedraagt zich in de praktijk echter als de werkgever, in die zin dat de opdrachtgever de instructies aan de werknemer geeft. Er ontstaat dus een driehoeksverhouding tussen werknemer, detacheringsbureau en opdrachtgever. De arbeidsrechtelijke aspecten in deze verhouding zijn juridisch gecompliceerder dan in een gewone werkgevers-werknemersrelatie.
Zo loopt het detacheringsbureau het werkgeversrisico bij ziekte (onder andere doorbetaling van het loon) en bij ontslag (betalen van een ontslagvergoeding). De vraag wie aansprakelijk is in geval van een bedrijfsongeval is ook ingewikkelder. Voorts kan er sprake zijn van de toepasselijkheid van een CAO die de juridische relaties verder inkleurt.

 

Detachering

Wij staan detacheringsbureaus en werkgevers die zich willen laten adviseren en begeleiden in het kader van een voorgenomen detachering graag bij. Ook kunnen wij de contracten voor een detachering aanleveren.