Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

De sociale zekerheidswetgeving is de laatste jaren complexer geworden. Uitvoeringsorganen als het UWV nemen beslissingen die mensen rechtstreeks raken.

 

Ook werkgevers zijn betrokken bij sociale zekerheidskwesties, bijvoorbeeld vanwege (langdurig) zieke werknemers, omdat zij eigenrisicodrager voor de WIA zijn, of omdat zij de WW-rechten van een werknemer bij ontslag zoveel mogelijk willen waarborgen. Wij adviseren werkgevers graag over de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden.

 

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale WW-duur geleidelijk verkort (van 38 naar 24 maanden) en wordt de WW-opbouw vertraagd (in de eerste tien jaar van een dienstverband een maand WW per arbeidsjaar, daarna een halve maand WW per arbeidsjaar). Tot slot zal een werkloze na een half jaar werkloosheid in principe alle arbeid moeten accepteren. Wanneer uit deze arbeid een lager loon voortvloeit, kan de werkloze recht houden op een (gedeeltelijke) WW-uitkering.

 

Kortom, ook werkgevers hebben te maken met het sociale zekerheidsrecht zoals de WW, de ZW en de WIA. Over alle juridische en praktische aspecten met betrekking tot werkloosheid, ziekte, zwangerschap en langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer kunnen wij werkgevers adviseren.