CAO-recht

CAO-recht

De uitleg en toepassing van een CAO kunnen in de praktijk tot lastige juridische discussies leiden.

Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de situatie dat een onderneming waarin een CAO van toepassing is, wordt overgenomen door een andere onderneming, die aan een andere CAO is gebonden. Kunnen de werknemers dan aanspraak blijven maken op hun arbeidsvoorwaarden zoals die golden op grond van de CAO bij de voormalige werkgever?

 

Graag adviseren wij u over geschillen met betrekking tot CAO-recht.

Neem contact op met Sorensen Advocaten over CAO-recht