Ondernemingsrecht (Vennootschapsrecht)

Ondernemingsrecht (vennootschapsrecht)

 

Onze effectieve bijstand zorgt ervoor dat (de interne organisatie van) uw onderneming vanuit juridisch perspectief op orde is, zodat u zich volledig kunt richten op de business en het realiseren van uw doelstellingen. Wij staan ondernemers en ondernemingen terzijde op alle gebieden die hun onderneming raken, waaronder:

 

# fusies en overnames
# herstructureringen
# management buy-outsOndernemingsrecht
# aandeelhouders- en maatschapsovereenkomsten
# joint ventures en andere samenwerkingsverbanden
# corporate arbeidsrecht (reorganisatie, fusies en overgang van onderneming)
# aanstelling, renumeratie en ontslag van bestuurders, vennoten en key executives
# (werknemers)participatieregelingen
# corporate governance

Lees ook wat ondernemersrecht allemaal inhoud op wikipedia

U kunt bij ons terecht voor advies over zeer uiteenlopende ondernemingsrechtelijke vraagstukken, het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en voor juridische ondersteuning als afspraken niet worden nageleefd of stakeholders niet met elkaar verder willen. Bel ons op 010-2492444 voor optimalisatie van de afspraken en regelingen rondom uw onderneming en de stakeholders.