Commerciële contracten opstellen

Commerciële contracten opstellen

Onze creatieve juridische ondersteuning draagt bij aan het succes van de bedrijfsvoering van ondernemingen. Wij zetten onze expertise in om de juridische risico’s van commerciële beslissingen beheersbaar te maken en te voorkomen dat in de toekomst conflicten ontstaan. Daarmee bespaart uw onderneming kostbare tijd, negatieve energie en geld.

 

Onze advocaten hebben ruime ervaring met het beoordelen, uitonderhandelen en het vastleggen van commerciële afspraken (opstellen van overeenkomsten). Denk aan afspraken op het gebied van:

 

# (internationale) commerciële contractencommerciele contracten
# joint ventures en andere samenwerkingsverbanden
# productie, koop- en leveringscontracten
# franchise, agentuur & distributie
# construction & engineering (design & build, turnkey, EPC, UAV-GC, Fidic etc.)
# huur- en (commercieel) vastgoed
# licenties (intellectuele eigendom)
# IT-contracten & privacy
# algemene voorwaarden
# geldlening, zekerheden & (bank)garanties
# intentieovereenkomsten (letter of intent / memorandum of understanding etc.)

 

Ook geven wij advies over zeer uiteenlopende verbintenisrechtelijke onderwerpen, zoals over het vroegtijdig afbreken van onderhandelingen, de (rechts)positie van contractspartijen en opzegging van (duur)overeenkomsten, alsook over situaties waarin afspraken niet worden nagekomen (wanprestatie, ontbinding en schadevergoeding). Kortom, wij helpen u verder ten aanzien van alle onderwerpen die de business van een onderneming raken.

Neem contact op of bel ons op 010-2492444 voor effectieve en praktische oplossingen waarmee uw onderneming haar ambities kan (blijven) realiseren.