Uitzendconstructies

Uitzendconstructies

Een uitzendovereenkomst is een bijzondere vorm van een arbeidsovereenkomst. Het bijzondere zit met name in het feit dat de werknemer zijn arbeid niet verricht voor zijn formele werkgever, te weten het uitzendbureau, maar voor een derde waar hij te werk wordt gesteld. 

De wet voorziet in een specifieke regeling voor uitzendovereenkomsten. Deze regeling komt erop neer dat de uitzendkracht en het uitzendbureau gedurende de eerste 26 weken waarin de uitzendkracht voor het uitzendbureau heeft gewerkt een onbeperkt aantal arbeidsovereenkomsten kunnen sluiten. Bovendien mogen zij voor dezelfde periode afspreken dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als de inlener de samenwerking met de uitzendkracht beëindigt (het zogeheten uitzendbeding).
Na een periode van 26 weken gaat de normale regeling voor arbeidsovereenkomsten gelden, tenzij bij CAO anders is bepaald. In de praktijk zijn alle uitzendbureaus gebonden aan een CAO, namelijk de ABU CAO of de NBBU CAO waarin regels zijn overeengekomen die meer ruimte bieden dan de wettelijke regeling.

 

Wij adviseren uitzendbureaus, werkgevers en inlenende partijen over de aspecten waarmee men rekening dient te houden bij een uitzendconstructie.