Gezond lunchen op werk

salad 1672505 1280

Gezond lunchen op werk

Het verschaffen van gezonde maaltijden gericht op het welzijn en de gezondheid van werknemers kan als een onderdeel van het arbobeleid worden beschouwd. Dat heeft de Hoge Raad in haar arrest van 24 mei 2024 bepaald. De Arbowet eist van werkgevers dat zij zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in verband met alle arbeid gerelateerde aspecten. De Hoge Raad benadrukt in haar arrest dat gezond eten de kans op ziekten kan verminderen en eventueel herstel kan bevorderen. Het verschaffen van de maaltijden kan daarom als onderdeel van het arbobeleid worden gezien, omdat het is gericht op het bevorderen van de gezondheid van werknemers.

 

ECLI:NL:HR:2024:745

Kiemgroentenkwekerij Koppert Cress heeft haar werknemers de afgelopen jaren maaltijden verschaft die zorgvuldig zijn samengesteld door een diëtist en voldoen aan de richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad en de ‘Schijf van Vijf’ van het Voedingscentrum. Dit werd gedaan om de gezondheid van de werknemers te bevorderen en het ziekteverzuim onder de werknemers te verminderen.

De Belastingdienst was van mening dat de gezonde lunchmaaltijden niet belastingvrij konden worden verstrekt. Koppert Cress stelde zich op het standpunt dat zij geen loonheffing over deze lunchmaaltijden hoefde af te dragen, omdat deze maaltijden onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen zouden vallen. Dit alles leidde tot een langdurige juridische strijd die uiteindelijk door de Hoge Raad is beslecht.

 

Wat betekent dit voor de werkgever?

De Hoge Raad heeft bevestigd dat het verstrekken van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers, als onderdeel van het arbobeleid, onder de gerichte vrijstelling van loonheffing voor arbovoorzieningen valt. Voor werkgevers is dit een belangrijke fiscale prikkel om te investeren in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers. Door gezonde voeding aan te bieden kunnen werkgevers niet alleen bijdragen aan de gezondheid van hun werknemers, maar ook profiteren van fiscale voordelen en mogelijk lagere kosten door verminderd ziekteverzuim.

Het arbobeleid moet zijn gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het welzijn van de werknemers. Het arbobeleid hoeft niet exact te voldoen aan de minimale eisen van de Arbowet.

 

Heeft u vragen over het arbobeleid van uw onderneming? Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl