Medezeggenschapsrecht

Medezeggenschapsrecht

De ondernemingsraad moet worden gevraagd om te adviseren over in de wet genoemde besluiten of om in te stemmen met regelingen die belangrijke gevolgen hebben voor werknemers.

 

Ondernemingsraadkwesties

Vaak gaat het om zaken die een snelle en vakkundige oplossing vergen. Professionele advisering en begeleiding is dan nodig. Het beleid van een onderneming is niet alleen een zaak van het bestuur, maar gaat ook werknemers aan. Daarom moet het bestuur overleggen met de medezeggenschapsraad.

 

Wij adviseren ondernemingen en ondernemingsraden over de informatie-, overleg- en adviesrechten van de ondernemingsraad en hun rol binnen de onderneming.

Voor vragen over medezeggenschapsrecht: bel: 010-2492444