Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

In veel individuele arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen is een beperking opgenomen in de mogelijkheden voor de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn: een concurrentie- of relatiebeding. Een concurrentiebeding hoeft aan slechts enkele wettelijke eisen te voldoen om rechtsgeldig te zijn overeengekomen.

Het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Zolang aan deze voorwaarden is voldaan, is het concurrentiebeding in beginsel dus geldig, en zijn partijen eraan gebonden.In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag géén concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij de werkgever schriftelijk heeft gemotiveerd dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan én op het moment dat de werkgever zich beroept op het concurrentiebeding.

 

Voor het overige stelt de wet geen beperkingen aan bijvoorbeeld de werkingsduur van het beding, aan de reikwijdte voor wat betreft de verboden werkzaamheden of aan de geografische reikwijdte. Indien de werkgever en werknemer daarover geen overeenstemming kunnen bereiken, is een gang naar de rechter dus noodzakelijk voor een werknemer die onbillijk door het beding wordt benadeeld.

Win advies in

Wij kunnen u adviseren over een op maat gesneden tekst voor een overeen te komen concurrentie- of relatiebeding en u op basis van de huidige stand van de jurisprudentie adviseren over de nakoming of (gedeeltelijke) vernietiging van een reeds overeengekomen beding of over onrechtmatige concurrentie indien u geen concurrentiebeding bent overeengekomen.