Ontslag bestuurders

ONTSLAG BESTUURDERS

Wij ontzorgen in het geval van het ontslag van statutaire directeuren, vennoten en key executives en dragen bij aan een snelle en succesvolle afwikkeling.

Voor het ontslag van een statutair directeur van een vennootschap gelden bijzondere ontslagregels. Een statutair directeur met een arbeidsovereenkomst heeft namelijk zowel een vennootschappelijke als een arbeidsrechtelijke relatie met de vennootschap. In de regel zal de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) met inachtneming van bepaalde formaliteiten een besluit moeten nemen om een bestuurder te ontslaan. Er dient bovendien een redelijke grond te bestaan om het ontslagbesluit te nemen, maar de bescherming van een statutair bestuurder tegen een willekeurig ontslag gaat niet zo ver als die van een reguliere werknemer. Met het vennootschappelijke ontslag eindigt vervolgens automatisch ook de arbeidsovereenkomst (uitzonderingen daargelaten).

 

Ontslag bestuurders

In de praktijk worden de meeste ontslagbesluiten vernietigd vanwege het niet juist doorlopen van de procedure en dat kan leiden tot geschillen en hoge kosten voor de vennootschap of claims van de ontslagen bestuurder. Wij staan u terzijde om op een efficiënte wijze onnodige kosten of schadeclaims te voorkomen.