Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor de andere partij (opdrachtgever).

 

Bij een opdracht moet worden gedacht aan het uitvoeren van een taak, zoals bijvoorbeeld het verkopen van een huis door een makelaar. De tegenprestatie voor het uitvoeren van de opdracht is de betaling van de overeengekomen vergoeding aan de opdrachtgever, die daarvoor een factuur met BTW verstrekt.

 

Verschil

Een overeenkomst van opdracht verschilt op verschillende relevante punten van de arbeidsovereenkomst.

  1. De overeenkomst van opdracht kan eenvoudig worden beëindigd door opzegging.
  2. Er is geen sprake van doorbetaling bij ziekte en geen recht op vakantiegeld of doorbetaalde vakantie.
  3. Er wordt geen loon betaald en de opdrachtgever hoeft dus geen premies in te houden en af te dragen aan de fiscus.

Of er sprake is van een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst hangt af van de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst, de tekst van de overeenkomst en de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Hierbij is vooral van belang dat er geen gezagsverhouding bestaat in geval van een overeenkomst van opdracht. Dit betekent in de praktijk dat de mate van zeggenschap van de opdrachtgever over de opdrachtnemer beperkt is. Hoewel er vanzelfsprekend afspraken kunnen worden gemaakt over de precieze opdracht die wordt uitgevoerd houdt de opdrachtgever in geval van een overeenkomst van opdracht geen constant toezicht en heeft de opdrachtnemer een bepaalde mate van vrijheid. Verder is een belangrijk verschil dat bij een opdrachtovereenkomst de opdrachtnemer zich mag laten vervangen door een ander, terwijl bij een arbeidsovereenkomst de werknemer de arbeid persoonlijk moet verrichten.

 

Wij stellen graag uw overeenkomst van opdracht op en adviseren over de beëindiging daarvan.