Ontslag

Ontslagvierkant-ontslagenman

De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. Door middel van een beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, door de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter en door opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer.

 

Wij adviseren werkgevers over de te kiezen ontslagroute, de wijze waarop deze het beste kan worden ingezet en zorgen voor de praktische uitvoering. Wij staan ook werknemers bij in ontslagzaken, waarbij uiteraard de specifieke belangen van de werknemer voorop staan.

 

Transitievergoeding en ontslag

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever. De transitievergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris per dienstjaar met een maximum per 1 januari 2024 van EUR 94.000,– bruto of een jaarsalaris als dat hoger is dan EUR 94.000,– bruto.

 

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaren) moet de werkgever vooraf toestemming van het UWV verkrijgen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Voor ontslag om andere, persoonlijke, redenen moet de werkgever zich tot de kantonrechter wenden. Als er een CAO van toepassing is, dan is het ook mogelijk dat daarin is geregeld dat een sectorcommissie bevoegd is. Deze sectorcommissie kan dan – in plaats van het UWV – bij bedrijfseconomische omstandigheden een ontslag toetsen.

Het is mogelijk om hoger beroep en cassatie in te stellen tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure en kan zowel een werkgever als werknemer zich na een UWV-procedure tot de kantonrechter wenden.