Reorganisaties en fusies (corporate arbeidsrecht)

Reorganisaties en fusies (corporate arbeidsrecht)

Bij een reorganisatie of fusie komen meestal één of meerdere arbeidsplaatsen te vervallen. Voor de werkgever is het belangrijk om dan een goed reorganisatieplan te hebben. Wij stellen dit plan goed voor de werkgever op.
Het reorganisatieplan regelt eventuele herplaatsing binnen de onderneming, het toe te passen selectiecriterium bij de voor ontslag voor te dragen werknemers, het tijdstip en de wijze waarop de betrokken werknemers worden geïnformeerd, de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met deze werknemers en een eventuele aan te bieden afvloeiingsregeling.
De kosten van een reorganisatie die wij begeleiden zijn vast. Onder die kosten vallen het reorganisatieplan, de ontslagaanvragen, de UWV-procedure, de beëindigingsovereenkomst en onderhandelingen met de werknemer over de beëindigingsovereenkomst. Voor EUR 1.750,– exclusief BTW per vertrekkende werknemer adviseren en assisteren wij u.

 

Ondernemingsraad

 

Bij reorganisaties waarbij twintig of meer arbeidsovereenkomsten worden beëindigd, zal de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (indien aanwezig) geraadpleegd moeten worden en zullen betrokken vakbonden over de reorganisatieplannen moeten worden geïnformeerd.
Onze advocaten zijn ervaren in het adviseren over en het begeleiden van reorganisaties en staan u in dit proces graag terzijde.