oktober 2017

  • Alles
  • Column
  • Nieuwsbrieven
  • Recente uitspraken
  • Wetgevingsupdate

Indien het UWV toestemming weigert voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen, kan de werkgever een ontbindingsverzoek bij...

Geachte relatie, Graag brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. Maximale transitievergoeding verhoogd De maximale transitievergoeding wordt per 1...

Op dit moment bedraagt de transitievergoeding maximaal EUR 77.000 bruto of een bruto jaarsalaris indien dat meer bedraagt. Per 1 januari 2018...

Medio dit jaar is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 om hun contract met de Arbodienst aan te...

Sinds september is het voor werkgevers mogelijk om een herbeoordeling WIA aan te vragen van de gezondheid van een (ex-)werknemer. Dit kan...

Goedemiddag, Gisteren heeft het nieuwe kabinet het regeerakkoord gepresenteerd. Ondernemers kunnen uitkijken naar de uitwerking van het regeerakkoord dat over de breedte gunstig...