Opzegverbod wegens ziekte

ziek

Opzegverbod wegens ziekte

Indien het UWV toestemming weigert voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen, kan de werkgever een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen op diezelfde grond. Dit betreft geen hoger beroep. Dit betekent dat de kantonrechter zelfstandig moet toetsen of de werkgever een redelijke grond heeft voor het ontslag. Ook moet de werknemer niet binnen een redelijke termijn kunnen worden herplaatst en kan er geen sprake zijn van een opzegverbod.

Op grond van de wet geldt het opzegverbod wegens ziekte niet indien de ziekte is aangevangen nadat een ontslagaanvraag of ontbindingsverzoek is ingediend.

Vraag is, welk moment bepalend is bij de beoordeling of sprake is van het opzegverbod wegens ziekte: het moment van indienen van de ontslagaanvraag bij het UWV of het latere moment (na de afwijzing van het UWV) van indiening van het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter.

Het Hof ‘s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat het moment van ontvangst van het ontbindingsverzoek door de kantonrechter bepalend is voor de toets of sprake is van het opzegverbod wegens ziekte. Het moment van ontvangst van de ontslagaanvraag door het UWV geldt dus niet als de werkgever, na een afwijzing van het UWV, een ontbindingsverzoek indient. Op het moment dat het UWV een toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst weigert, krijgt het opzegverbod zijn volle werking. In deze zaak was er geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat de werknemer misbruik heeft gemaakt bij zijn ziekmelding (tijdens de UWV-procedure) om zo een opzegverbod te bewerkstelligen. Het opzegverbod wegens ziekte is daarom blijven gelden. Vanwege dit opzegverbod is het niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te ontbinden op grond van bedrijfseconomische omstandigheden.

De kantonrechter ging er in eerste aanleg van uit dat het opzegverbod wegens ziekte niet van toepassing was, omdat de werknemer zich had ziekgemeld nadat de werkgever de ontslagaanvraag bij het UWV had ingediend. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden. Het hof oordeelde dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen partijen ten onrechte heeft ontbonden. Het verzoek van de werknemer werd toegewezen en de werkgever werd veroordeeld om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te herstellen (vanaf de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ten onrechte had ontbonden).

NB: als de UWV-procedure wordt verloren kan de werknemer zich dus ziekmelden om zo een beroep op het opzegverbod te doen en ontbinding van de arbeidsovereenkomst te voorkomen.

Voor de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch klik hier.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl