april 2015

  • Alles
  • Column
  • Nieuwsbrieven
  • Recente uitspraken
  • Wetgevingsupdate

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet flexibel werken. Als de Ministerraad instemt met dit initiatiefvoorstel zal deze wet definitief...

De collectieve acties tegen Brink’s leiden niet tot onaanvaardbare maatschappelijke ontwrichting of een onaanvaardbaar veiligheidsrisico. De voorzieningenrechter oordeelde daarom terecht dat de...