november 2017

  • Alles
  • Column
  • Nieuwsbrieven
  • Recente uitspraken
  • Wetgevingsupdate

Op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Per 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van...

De werkgever, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, heeft ontbinding verzocht op grond van verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsverhouding, of andere omstandigheden namelijk...

Geachte relatie, Graag brengen we u op de hoogte van recente ontwikkelingen en jurisprudentie aangaande ziekte. Let op! De Arbowet is gewijzigd De Arbowet is...