Invordering rijbewijs na drankmisbruik: toch recht op loon

alcoholverslaving

Invordering rijbewijs na drankmisbruik: toch recht op loon

Recent oordeelde de rechter over de vraag of de werkgever terecht het loon van de werknemer had ingehouden. De werknemer had onder invloed van alcohol een ongeluk veroorzaakt. Zijn rijbewijs was hierop ingevorderd. Hierdoor kon hij zijn werkzaamheden als “Accountmanager Noord” niet verrichten. Loonbetaling werd gestopt door de werkgever. Dat de werknemer zijn werk niet kon verrichten was immers zijn eigen schuld.

Ter zitting kwam vast te staan dat de werknemer vanaf eind 2016 was gediagnostiseerd als alcoholverslaafde en daarvoor intensief werd behandeld. De rechter achtte hem daarmee arbeidsongeschikt wegens alcoholverslaving. Doorslaggevend achtte de rechter de verklaring van de huisarts van werknemer waaruit bleek dat deze al eind 2016 bekend was met de alcoholverslaving van de werknemer. Dat de werknemer dit nooit eerder aan de werkgever had kenbaar gemaakt deed aan het oordeel van de rechter niet af. De rechter oordeelde dat de alcoholverslaving de primaire oorzaak ervan was dat de werknemer vanaf 1 januari 2017 zijn werk niet kon verrichten en niet het verlies van zijn rijbewijs. De loonvordering van de werknemer werd toegewezen.

Tip: een alcohol- of drugsverslaving geldt als ziekte en bij ziekte geldt het opzegverbod.

Bij een vermoeden van alcohol- of drugsverslaving dient de werkgever direct stappen te ondernemen: gesprekken voeren met de werknemer, hulp aanbieden door middel van het laten behandelen of opnemen van de werknemer. Hierover dienen schriftelijke afspraken tussen partijen te worden gemaakt. We helpen u daar graag bij.

Voor de uitspraak: klik hier.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl