AOW-leeftijd niet verder verhoogd

AOW

AOW-leeftijd niet verder verhoogd

Op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Per 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De verhoging wordt steeds vijf jaar van tevoren aangekondigd, zodat mensen tijdig zijn geïnformeerd en aanvullende maatregelen kunnen treffen (bijvoorbeeld extra sparen). Vorig jaar is de AOW-leeftijd vanaf 2022 vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Voor 2023 zal deze 67 jaar en 3 maanden blijven. De levensverwachting is minder snel gestegen dan in de voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de AOW-leeftijd niet omhoog gaat.

Om je AOW-leeftijd te checken klik hier.

Klik hier voor de kamerbrief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl