Ouderschapsverlof Betaald of onbetaald?

hands 1797401 1280

Ouderschapsverlof Betaald of onbetaald?

Werknemers met een kind jonger dan 8 jaar hebben recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. In sommige gevallen kan dit verlof ook betaald zijn, namelijk wanneer er afspraken over zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of de relevante cao. Werkgevers kunnen een uitkering vragen bij het UWV voor het ouderschapsverlof van de werknemer voor een periode van maximaal 9 weken.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Als werkgever kunt u voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof van de werknemer een WAZO-uitkering aanvragen bij het UWV. De WAZO-uitkering bedraagt 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. De werkgever kan een WAZO-uitkering voor het betaalde ouderschapsverlof van zijn werknemer verkrijgen, indien:

  • de werknemer de wettelijke ouder is; of
  • de werknemer het kind heeft erkend; of
  • de werknemer samen woont met het kind, het verzorgt en het opvoedt; of
  • de werknemer de pleegzorgouder of adoptieouder van het kind is.

De werknemer mag er ook voor kiezen om enkel het betaalde ouderschapsverlof op te nemen, dus slechts 9 weken. Werkgevers dienen er wel rekening mee te houden dat de werknemer het verlof vóór de eerste verjaardag van het kind op moet nemen. Over het betaalde gedeelte van het ouderschapsverlof bouwt de werknemer wettelijke vakantiedagen en vakantiegeld op.

Ouderschapsverlof Betaald of onbetaald?, advies van de SER

Het zou zomaar kunnen dat er veranderingen aankomen in de verlofstructuur. De SER heeft in januari 2024 namelijk een advies uitgebracht aan het ‘nieuwe’ kabinet. In dat advies geven zij aan dat het belangrijk is dat werkgevers meer zeggenschap krijgen in het opnemen van het ouderschapsverlof. Zij willen dat het verlof in de toekomst eenvoudig en overzichtelijk te regelen is, zodat dit voor de werkgever ook scheelt in de administratieve last die hier vaak mee gepaard gaat.

Heeft u vragen over het (betaald) ouderschapsverlof?  Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Martina Benard
benard@sorensenadvocaten.nl