Ziekmelden met terugwerkende kracht; hoe zat het ook al weer?

Ziekmelden met terugwerkende kracht; hoe zat het ook al weer?

Eigen risicodragers opgelet!

Dat de werknemer zich ziek kan melden bij het UWV is bij de meeste werkgevers wel bekend, maar de werknemer kan zich ook achteraf ziek melden bij het UWV. Het UWV is verplicht om een dergelijke ziekmelding te onderzoeken. Het indienen van een ziekmelding met terugwerkende kracht garandeert echter niet altijd dat de werknemer een Ziektewetuitkering (hierna: ZW-uitkering) krijgt toegekend. Dat komt omdat er aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan om een ZW-uitkering te krijgen. Deze voorwaarden worden opnieuw duidelijk uit de recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland.

ECLI:NL:RBNHO:2023:13389
De betrokkene ontvangt van januari 2020 tot en met september 2020 een werkloosheidsuitkering (hierna: WW-uitkering). Twee jaar later, in februari 2022, stelt de betrokkene dat hij eigenlijk al vanaf 1 januari 2020 ziek was en vanaf dat moment recht had op een ZW-uitkering. Hij was op zijn eerste ziektedag verzekerd voor de Ziektewet (hierna: ZW) op basis van zijn WW-uitkering. Hierdoor moet het UWV deze ziekmelding beoordelen, ondanks dat deze pas na twee jaar plaatsvindt.

De Rechtbank Noord-Holland stelt vast dat hoewel een ziekmelding met terugwerkende kracht mogelijk is, de betrokkene het risico draagt als zijn medische situatie achteraf niet volledig te reconstrueren of te bewijzen is vanwege de late ziekmelding. Voor deze betrokkene betekent dit dat hij niet voldoende medische informatie had om zijn ziekmelding te ondersteunen. Daarom krijgt hij geen ZW-uitkering.

Wat betekent dit voor de (eigen risico dragende) werkgever?
De werknemer komt in aanmerking voor een ZW-uitkering als hij op het moment van ziek worden verzekerd was voor de Ziektewet. Dit geldt op grond van artikel 20 ZW als de werknemer in dienst is bij een werkgever, als de werknemer een uitkering ontvangt van het UWV als bedoeld in artikel 7 ZW of op grond van artikel 46 ZW binnen vier weken nadat deze verzekering is beëindigd. Belangrijk te vermelden is dat bij de beoordeling van de verzekeringsstatus niet wordt gekeken naar de datum van ziekmelding, maar naar de datum waarop de werknemer zich heeft ziek gemeld.

De hoofdregel is op grond van artikel 38ab ZW dat de ziekmelding uiterlijk op de tweede ziektedag aan het UWV moet zijn doorgegeven. Doet de werknemer dit te laat, dan kan het UWV een maatregel opleggen. Hierbij wordt op grond van artikel 2 lid 1 sub a Maatregelenbesluit sociaalzekerheidswetten als uitgangspunt een korting van 5% op het uitkeringsbedrag voor één maand genomen.

Heeft u te maken (gehad) met een plotselinge ziekmelding met terugwerkende kracht? Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl