Wijzigingen omtrent auto van de zaak

Wijzigingen omtrent auto van de zaak

Wijzigingen met betrekking tot de (elektrische) auto van de zaak

In 2024 is een aantal zaken gewijzigd met betrekking tot de auto van de zaak. Wij zetten de relevante aspecten voor u op een rijtje.

Verhoging reiskostenvergoeding
De onbelaste kilometervergoeding voor zakelijk verkeer stijgt van EUR 0,21 in 2023 naar EUR 0,23 in 2024. Deze stijging is bedoeld als een stimulans om efficiënter en duurzamer te reizen.

Ondernemersvrijstelling bestelauto verdwijnt
Voor de ondernemer met een bestelauto gebeurt er in 2024 nog niet veel, maar vanaf 1 januari 2025 geldt de ondernemersvrijstelling voor een bestelauto niet langer. Vanaf deze datum geldt een andere regeling welke in gaat houden dat de hoogte van de belasting wordt bepaald door de CO2-uitstoot. Voor bedrijfswagens gaat hetzelfde bpm-tarief gelden als voor personenauto’s.

Grijskentekenregeling verdwijnt
De grijskentekenregeling, beter bekend als de BPM-vrijstelling wordt in 2026 afgeschaft. Om dit te realiseren wordt hier na 2024 een begin mee gemaakt, zodat de regeling uiteindelijk geleidelijk kan worden afgeschaft. Vanaf 2025 zal de BPM worden berekend op basis van de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen, met een tarief van EUR 66,91 per gram CO2-uitstoot. Het Nederlandse kabinet verwacht met deze maatregel in totaal ongeveer EUR 2,2 miljard aan belastinginkomsten te genereren. De verwachting is dat de bedrijfsauto die op fossiele brandstoffen rijdt vanaf 2025 38% duurder zal worden. De ondernemers die de bedrijfsauto voor 2025 hebben aangeschaft kunnen wel blijven profiteren van de BPM-vrijstelling.

Korting bijtelling elektrische auto’s
In de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is vastgelegd dat de korting op de bijtelling wordt afgebouwd naar 0% in 2026. De korting blijft in 2024 nog 16%, met een maximumbedrag van EUR 30.000,–. Over het resterende gedeelte van de cataloguswaarde geldt de normale bijtelling van 22%, die ook voor alle CO2-uitstotende auto’s geldt.

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)
De werknemer die als particulier een nieuwe of gebruikte elektrische auto koopt kan voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) geldt ook voor particulieren die privé een elektrische auto willen leasen. Elk jaar geldt een maximumbudget voor de subsidie. De werknemer kan deze eenmaal ontvangen, mits aan de toepasselijke voorwaarden wordt voldaan. Voor 2024 blijft het subsidiebedrag ongewijzigd ten opzichte van 2023. Dit betekent dat de werknemer een subsidie van EUR 2.950,– kan krijgen voor een nieuwe elektrische auto en EUR 2.000,– voor een gebruikte elektrische auto.

Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
Het lijkt er op dat de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) in 2024 niet zal veranderen. Kleine ondernemingen kunnen profiteren van een subsidie van maximaal 12% van de verkoopprijs van de bedrijfswagen. Hierbij geldt een maximumbedrag van EUR 5.000,–. Deze subsidie is bedoeld als stimulans voor kleine ondernemingen om te investeren in emissieloze bedrijfsvoertuigen.

CO2-uitstoot
Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten vanaf 1 juli 2024 hun CO2-uitstoot rapporteren. Zie voor meer informatie hierover: verplichte CO2-registratie voor werkgevers. Er zijn verschillende manieren waarop de werkgever de CO2-uitstoot kan verminderen.

1. De werkgever kan ervoor kiezen om zijn werknemers deels thuis te laten werken. Het hybride werken kan ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot aanzienlijk terug wordt gedrongen.

2. De werkgever kan kiezen voor Mobility as a Service (MaaS). De werkgever biedt dan in de plaats van een auto van de zaak een mobiliteitsbudget aan. Het ongebruikte deel van het mobiliteitsbudget kan worden uitbetaald, wat het voor de werknemer aantrekkelijk maakt om de fiets of het OV te pakken in plaats van de (privélease)auto. Er kan gebruik worden gemaakt van een app die aangeeft welk vervoersmiddel voor de specifieke reis het meest duurzaam en efficiënt is. Voor de werkgever is een dergelijke app extra voordelig, omdat het aantal reiskilometers per vervoersmiddel automatisch wordt bijgehouden. Dit scheelt voor de werkgevers in de administratieve last van het bijhouden van de CO2-registratie.

Heeft u vragen met betrekking tot de veranderingen? Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl