Verplichte CO2-registratie voor werkgevers

CO2

Verplichte CO2-registratie voor werkgevers

Vanaf juli 2024 geldt voor bepaalde werkgevers de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Dit houdt in dat werkgevers met meer dan 100 werknemers bij moeten houden welke vervoermiddelen hun werknemers gebruiken, hoeveel kilometer zij afleggen en het type brandstof dat hierbij wordt gebruikt. De klimaatmaatregel wordt op 1 juli 2024 van kracht om te bezien of de CO2uitstoot voldoende afneemt. De klimaatmaatregel maakt het de overheid mogelijk om de komende jaren normen op te leggen, bijvoorbeeld een maximum aan CO2-uitstoot. Werkgevers zullen hinder ondervinden van de registratie van CO2uitstoot voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen, aangezien deze klimaatmaatregel aanzienlijke administratieve verantwoordelijkheden met zich brengt.

Wat betekent dit voor de grote werkgever?

Als werkgever van 100 werknemers of meer moet u vanaf 2024 ieder jaar een opgave doen van het totaalaantal gereisde kilometers door uw werknemers. Om een volledig beeld te krijgen van de duurzame mobiliteit binnen de organisatie moeten ook de vervoermiddelen met verwaarloosbare CO2-uitstoot, zoals openbaar vervoer, fietsen en lopen worden meegenomen. Daarentegen hoeven zakelijke vliegreizen niet mee te worden genomen in de rapportage. De kilometers moeten apart worden gerapporteerd voor het soort vervoermiddel en type brandstof. Ook moet u opgeven of het om woon-werk- of zakelijke mobiliteit gaat.

De opgave van de gegevens wordt gedaan in een digitaal formulier. Als alle gegevens in het digitale formulier zijn ingevoerd, wordt de CO2-uitstoot van de woon-, werk- en zakelijke mobiliteit van uw organisatie berekend. Na het indienen van het formulier volgt er een rapportage. Deze rapportage geeft een overzicht van alle ingevoerde gegevens en de berekende CO2-uitstoot. Uiterlijk op 30 juni stuurt u deze rapportgage met de gegevens over het voorgaande jaar in.

Voor bedrijven waarvan werknemers veel zakelijke kilometers maken naar klanten zal dit zorgen voor een grote administratieve last. Het is voor branches waarin werknemers te maken hebben met veel verschillende standplaatsen lastig om een complete administratie bij te houden voor woon-werkmobiliteit. Er is dan ook al veel kritiek geuit op de klimaatmaatregel, waardoor deze al een keer is uitgesteld. Ook de overheid onderkent klaarblijkelijk de administratieve last, want zij heeft twee handreikingen opgesteld om het proces beter te laten verlopen:

  • Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit;
  • Uitzendbranche handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit.

 

De handreikingen zijn gemaakt om u voor te bereiden en bevatten praktische tips, een stappenplan en methodes om binnen de organisatie aan de gevraagde gegevens te komen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de gevolgen van de klimaatmaatregel betreffende de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) voor uw organisatie? Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten.

Martina Benard
benard@sorensenadvocaten.nl