Corporate & commercial litigation

Corporate & commercial litigation

 

Wij staan u bij in alle stadia van conflictsituaties en helpen u om snel en efficiënt de best mogelijke oplossingen te bereiken. Of het nu gaat om geschillen binnen de vennootschap, aandeelhoudersgeschillen, geschillen over commerciële contracten, (bouw)arbitrages of aansprakelijkheidskwesties, u kunt bij ons rekenen op het maximaal haalbare resultaat.

 

Ondernemingen willen voorkomen dat geschillen in of rondom de vennootschap of met bijvoorbeeld afnemers, producenten of distributeurs de bedrijfsvoering blokkeren of de realisatie van ambities in de weg staan. Ons daadkrachtige optreden draagt bij aan het voorkomen van (verdere) escalatie, het bereiken van een regeling (schikking of vaststellingsovereenkomst) en het volgen van de optimale strategie. Mocht een procedure onvermijdelijk zijn, voeren wij procedures ten overstaan van de rechter of in arbitrage op het hoogste niveau. Uw belangen zijn daarom bij ons in goede handen.

 

Onderwerpen waarover de advocaten van Sørensen Advocaten regelmatig advies wordt gevraagd zijn onder meer:

 

# overnamegeschillen
# aandeelhoudersgeschillen en maatschapsconflicten
# bestuurdersaansprakelijkheid
# commerciële (handels)praktijkgeschillen
# vastgoed- en (installatie)bouwgeschillen
# insolventie of dreigende faillissementssituaties
# aansprakelijkheid en schade
# beslaglegging

 

U kunt ook bij ons terecht voor het inschatten van uw proceskansen of second opinions. Neem daarom contact met ons op (010-2492444) voor de snelst mogelijke, efficiënte oplossing bij (dreigende) conflicten.