Kantonrechter Amsterdam 29-04-2013

Category
2013
Over dit project

Kantonrechter Amsterdam 29-04-2013

Weigeren mee te werken aan re-integratie en rechtsgeldige opzegging

In deze zaak stonden wij de werkgever bij. Nadat de werkgever haar werknemer te kennen had gegeven de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen wegens gebrek aan vertrouwen in haar functioneren, meldde de werknemer zich ziek. Nadat de bedrijfsarts oordeelde dat de werknemer niet arbeidsongeschikt was, maar zij toch weigerde mee te werken aan haar re-integratie, heeft de werkgever de loondoorbetaling gestopt. De werknemer vorderde achterstallig loon en stelde zich op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst niet was geëindigd.

resultaat

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer geen recht had op loon gedurende de periode dat zij niet meewerkte aan haar re-integratie. Daarnaast was de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer rechtsgeldig geëindigd door de opzegging van de werkgever.