Lange mouwen op grond van geloofsovertuiging

Category
2014
Over dit project

Rechtbank Rotterdam 24-01-2014 (ECLI:NL:RBROT:2014:2368)

Lange mouwen op grond van geloofsovertuiging

Lange mouwen op grond van geloofsovertuiging, korte mouwen op grond van hygiëneregels: ziekenhuis mag arbeidsovereenkomst beëindigen. Gewijzigde eisen aan hygiëne rechtvaardigen inbreuk op grondrecht

In deze zaak stonden wij een ziekenhuis bij. De werknemer weigerde wegens haar geloofsovertuiging, de door de werkgever in het ziekenhuis voorgeschreven kleding te dragen. Deze regels golden met het oog op hygiëne en het risico van infecties. De werkgever bood de werknemer daarop een andere functie aan, waarin lange mouwen gedragen konden worden. De werknemer weigerde die functie. De werkgever heeft hierop om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter oordeelde dat het risico op infecties door patiëntencontact, de inbreuk op het grondrecht van de werknemer om zich overeenkomstig haar geloofsovertuiging te kleden, rechtvaardigde. Hieraan stond niet in de weg dat de werknemer niet vaak patiëntencontact had.

Resultaat

De kantonrechter wees het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe, mede omdat de werkgever voldoende alternatieven geboden had qua kleding, afdeling en functie.