Toepassen Nederlands Recht

Category
2014
Over dit project

Kantonrechter Leiden 17-09-2014

Toepassen Nederlands Recht

Na het van toepassing verklaren van Nederlands recht, moet werkgever zich hieraan houden

In deze zaak stonden wij een Britse werknemer bij die werkzaamheden verrichtte in Singapore.
Op de arbeidsovereenkomst was Nederlands recht van toepassing verklaard. De werkgever zegde de arbeidsovereenkomst op terwijl de werknemer ziek was, zonder toestemming van het UWV. De werknemer beriep zich op de vernietigbaarheid van de opzegging en vorderde doorbetaling van het salaris totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig was opgezegd. De kantonrechter oordeelde dat Nederlands recht van toepassing was en dat de opzegging, vanwege het opzegverbod wegens ziekte, niet rechtsgeldig was.

Resultaat

De werknemer kreeg zijn salaris volledig doorbetaald. Vervolgens hebben wij namens de werknemer een mooie schikking getroffen.