Ontslag op staande voet na diefstal

Category
2015
Over dit project

Rechtbank Rotterdam 31-08-2015

Ontslag op staande voet na diefstal

In deze zaak stonden wij een restaurant bij dat te maken had met een werknemer die de dagopbrengst had gestolen.

De werkgever heeft deze werknemer op staande voet ontslagen. De werkgever heeft vervolgens een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend voor het geval het gegeven ontslag zou worden vernietigd en vorderde schadevergoeding.

Resultaat

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst met de werknemer wegens verwijtbaar handelen, zonder toekenning van een transitievergoeding. De schadevergoeding aan de werkgever werd door de kantonrechter ook toegewezen.