Bedrijfsbeëindiging wegens tegenvallende resultaten

Category
2015
Over dit project

UWV 21-09-2015 Beslissing op ontslagaanvraag

Bedrijfsbeëindiging wegens tegenvallende resultaten

In deze zaak stonden wij een theater bij dat genoodzaakt was het café dat het theater exploiteerde bij een van de theaterzalen te sluiten.

Het theater wenste de arbeidsovereenkomsten met de werknemers die in dit café werkzaam waren te beëindigen, zo ook voor betreffende werknemer, die werkzaam was als assistent bedrijfsleider. Er waren voor het theater geen mogelijkheden om de werknemer te herplaatsen. Het UWV achtte de keuze tot bedrijfsbeëindiging begrijpelijk. Ook waren er geen mogelijkheden tot herplaatsing van de werknemer.

Resultaat

Het UWV verleende het theater toestemming voor het ontslag.