Verstoorde verhouding

Category
2016
Over dit project

Beschikking Rechtbank Den Haag 10-03-2016

Verstoorde verhouding

In deze zaak stonden wij de werkgever bij.

De werkgever had een verzoek tot ontbinding ingediend bij de kantonrechter. Er was sprake van een verstoorde arbeidsverhouding tussen haar en de werknemer. Ook herplaatsing was niet meer mogelijk. De werknemer erkende dat sprake was van een verstoorde verhouding en zag ook geen mogelijkheden voor herplaatsing.

Resultaat

Omdat partijen het erover eens waren dat de verstoring onherstelbaar was, ontbond de kantonrechter de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een vergoeding aan de werknemer, hetgeen door partijen ter zitting was overeengekomen.