Ontbinding wegens verstoorde verhoudingen

Category
2016
Over dit project

Beschikking Rechtbank Rotterdam 11-03-2016

Ontbinding wegens verstoorde verhoudingen

In deze zaak hadden wij namens de werkgever een ontbindingsverzoek ingediend wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer verweerde zich tegen de ontbinding maar kon niet ontkennen dat de arbeidsverhouding verstoord was.

Resultaat

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Partijen hadden ter zitting een regeling getroffen waarin was afgesproken dat werknemer werd vrijgesteld van werkzaamheden tot de einddatum met behoud van loon en dat aan werknemer geen vergoeding was verschuldigd .