Ontslag

Ontslagvierkant-ontslagenman

De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. Door middel van een beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, door de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter en door opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer.

 

Wij adviseren werkgevers over de te kiezen ontslagroute, de wijze waarop deze het beste kan worden ingezet en zorgen voor de praktische uitvoering. Wij staan ook werknemers bij in ontslagzaken, waarbij uiteraard de specifieke belangen van de werknemer voorop staan.

 

Transitievergoeding en ontslag

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding indien hij minimaal twee jaar in dienst is geweest en zijn arbeidsovereenkomst niet eindigt op zijn eigen initiatief. De transitievergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste tien dienstjaren en vanaf de jaren na het tiende dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum per 1 januari 2019 van EUR 81.000,– bruto of een jaarsalaris als dat hoger is dan EUR 81.000,– bruto.

 

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaren) moet de werkgever vooraf toestemming van het UWV verkrijgen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Voor ontslag om andere, persoonlijke, redenen moet de werkgever zich tot de kantonrechter wenden. Als er een CAO van toepassing is, dan is het ook mogelijk dat daarin is geregeld dat een sectorcommissie bevoegd is. Deze sectorcommissie kan dan – in plaats van het UWV – bij bedrijfseconomische omstandigheden een ontslag toetsen.

Het is mogelijk om hoger beroep en cassatie in te stellen tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure en kan zowel een werkgever als werknemer zich na een UWV-procedure tot de kantonrechter wenden.

 • ontslagrecht

  Ontslag aangezegd of iemand willen ontslaan, wij helpen

 • Reorganisatie

  Een reorganisatie of fusie heeft veel impact op het personeel, waar moet men aan denken?

 • Arbeidsovereenkomst

  Alle valkuilen bij het opstellen van arbeidsovereenkomst, doe het nu goed.

 • Concurrentie

  In veel individuele arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen is een beperking opgenomen

 • CAO-recht

  De uitleg en toepassing van een CAO kunnen in de praktijk tot lastige juridische discussies leiden.

 • Overgang van onderneming

  Indien een onderneming een overeenkomst sluit met een andere onderneming om (een aantal) activiteiten,

 • Overeenkomst van opdracht

  Overeenkomst van opdracht lijkt op een arbeidsovereenkomst, maar is niet helemaal hetzelfde

 • Medezeggenschapsrecht

  De ondernemingsraad moet worden gevraagd om te adviseren over ingewikkelde besluiten

 • Sociaal zekerheidswet

  Veel veranderingen en ook werkgevers zijn vaak betrokken bij sociale zekerheidskwesties

Advocaten gespecialiseerd in ontslagrecht, vaststellingsovereenkomst en reorganisatie.
 

Ontslag

Ontslagvierkant-ontslagenman

De arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. Door middel van een beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, door de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter en door opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer.

 

Wij adviseren werkgevers over de te kiezen ontslagroute, de wijze waarop deze het beste kan worden ingezet en zorgen voor de praktische uitvoering. Wij staan ook werknemers bij in ontslagzaken, waarbij uiteraard de specifieke belangen van de werknemer voorop staan.

 

Transitievergoeding en ontslag

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding indien hij minimaal twee jaar in dienst is geweest en zijn arbeidsovereenkomst niet eindigt op zijn eigen initiatief. De transitievergoeding bedraagt een derde van het maandsalaris per dienstjaar over de eerste tien dienstjaren en vanaf de jaren na het tiende dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar met een maximum per 1 januari 2019 van EUR 81.000,– bruto of een jaarsalaris als dat hoger is dan EUR 81.000,– bruto.

 

Voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaren) moet de werkgever vooraf toestemming van het UWV verkrijgen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Voor ontslag om andere, persoonlijke, redenen moet de werkgever zich tot de kantonrechter wenden. Als er een CAO van toepassing is, dan is het ook mogelijk dat daarin is geregeld dat een sectorcommissie bevoegd is. Deze sectorcommissie kan dan – in plaats van het UWV – bij bedrijfseconomische omstandigheden een ontslag toetsen.

Het is mogelijk om hoger beroep en cassatie in te stellen tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure en kan zowel een werkgever als werknemer zich na een UWV-procedure tot de kantonrechter wenden.

 • ontslagrecht

  Ontslag aangezegd of iemand willen ontslaan, wij helpen

 • Reorganisatie

  Een reorganisatie of fusie heeft veel impact op het personeel, waar moet men aan denken?

 • Arbeidsovereenkomst

  Alle valkuilen bij het opstellen van arbeidsovereenkomst, doe het nu goed.

 • Concurrentie

  In veel individuele arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen is een beperking opgenomen

 • CAO-recht

  De uitleg en toepassing van een CAO kunnen in de praktijk tot lastige juridische discussies leiden.

 • Overgang van onderneming

  Indien een onderneming een overeenkomst sluit met een andere onderneming om (een aantal) activiteiten,

 • Overeenkomst van opdracht

  Overeenkomst van opdracht lijkt op een arbeidsovereenkomst, maar is niet helemaal hetzelfde

 • Medezeggenschapsrecht

  De ondernemingsraad moet worden gevraagd om te adviseren over ingewikkelde besluiten

 • Sociaal zekerheidswet

  Veel veranderingen en ook werkgevers zijn vaak betrokken bij sociale zekerheidskwesties