Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht heeft betrekking op de vormgeving en organisatie van ondernemingen en op de interne verhoudingen tussen de (rechts)personen die bij ondernemingen zijn betrokken. Denk aan rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, of aan de te kiezen rechtsvorm, oprichting, herstructurering, liquidatie, ontbinding en omzetting, alsook het structuurregime, werknemersparticipaties en kapitaalbescherming. Het vennootschapsrecht ziet voorts op uitgifte, inkoop, intrekking of certificering van aandelen.