Re-integratieverplichting

Category
2016
Over dit project

Rechtbank Rotterdam 06-09-2016

Re-integratieverplichting en overige verplichtingen zijn goed nagekomen door werkgever

In deze zaak stonden wij een werkgever bij die de arbeidsovereenkomst van een werknemer rechtsgeldig had opgezegd.

De werknemer vorderde vervolgens onder meer een billijke vergoeding. Zij stelde zich op het standpunt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld doordat zij haar re-integratieverplichtingen niet was nagekomen en onvoldoende had gedaan om de psychosociale arbeidsbelasting op het werk te verminderen. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever voldoende aan haar re-integratieverplichtingen heeft voldaan en dat van haar niet meer kon worden verwacht dan zij reeds had gedaan.

Resultaat

De kantonrechter wees alle vorderingen van de werknemer af.