Medezeggenschapsrechtelijke aspecten van invoering integriteitscodes in een onderneming

Op staande voet ontslagen vanwege aanraken borsten van collega

Medezeggenschapsrechtelijke aspecten van invoering integriteitscodes in een onderneming

Het gebruik van integriteitsregelingen is wijdverbreid. Steeds vaker hebben die regelingen ook betrekking op het handelen van de werknemers buiten werktijd. Wat is de grondslag voor de invoering van een dergelijke regeling, wat is de rol van de ondernemingsraad daarbij en kan een individuele werknemer weigeren een integriteitscode te aanvaarden?

Medezeggenschapsrechtelijke aspecten van invoering integriteitscodes in een onderneming, Arbeid Integraal, 2008-2

Tags:
Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl