Kantooruitbreiding/Nieuwsbrief

nieuwsbrief januari 2019 3

Kantooruitbreiding/Nieuwsbrief

Goedemiddag,

Met trots berichten wij u dat Claudia Janssen de overstap naar Sørensen Advocaten heeft gemaakt. Per 1 januari 2019 is Claudia als partner aan ons kantoor verbonden. Zij gaat een belangrijke rol spelen bij de verdere uitbouw van onze ondernemingsrechtelijke praktijk.

Claudia is gespecialiseerd in (internationaal) contractenrecht, privaatrechtelijk (installatie)bouwrecht en commercial litigation. Zij heeft veel ervaring met complexe nationale en internationale construction & engineering projecten, bouwgeschillen en commerciële contracten. Claudia is lid van de Vereniging voor Bouwrecht, Vereniging voor Bouwrecht Advocaten en Vereniging voor Procesrecht.

Zij wordt door haar cliënten beschreven als “to the point”, “enthousiast” en gewaardeerd om haar praktische en begrijpelijke adviezen. Haar daadkrachtige aanpak en oplossingsgerichtheid sluiten naadloos aan op die van Sørensen Advocaten. Meer weten? Klik hier.

Verder wijzen wij u op de recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht.

Werkgever moet slapend dienstverband beëindigen
Het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg oordeelde dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer moet beëindigen. Meer lezen: klik hier.

Algemene voorwaarden: tips uit de praktijk
Algemene voorwaarden zijn belangrijk voor een onderneming en kunnen in hoge mate bijdragen aan de bescherming van je rechtspositie in geval van een (handels)geschil. Meer lezen: klik hier.

Deliveroo-bezorgers zijn werknemers; geldt dit voor alle platformarbeiders?
De kantonrechter oordeelde dat de bezorgers van Deliveroo hun werkzaamheden verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst. De afhankelijkheid van de bezorgers van Deliveroo weegt zwaarder dan de zelfstandigheid van de bezorger. Wat betekent deze uitspraak voor de platformarbeid in Nederland? Meer lezen: klik hier.

Nog geen twee maanden in dienst: beëindigingsvergoeding ruim EUR 50.000,–
Een werkgever moet bijna een halve ton aan de werknemer betalen die op staande voet was ontslagen terwijl zij nog maar net in dienst was. Meer lezen: klik hier.

Concurrentiebeding voor zustervennootschappen gaat te ver
Het concurrentiebeding van de werknemer werd geschorst. De werknemer werd onbillijk benadeeld door het beding, omdat dat hem verbood in dienst te treden bij bedrijven die gelijksoortig/aanverwant waren aan de zusterondernemingen van de werkgever. Meer lezen: klik hier.

Werknemer op staande voet ontslagen vanwege een ongewenste kus
De werknemer die zijn jongere vrouwelijke collega plotseling op de mond kuste, is rechtsgeldig op staande voet ontslagen. Meer lezen: klik hier.

Werkgever moet tijdens reorganisatie vrijgekomen formatie aan boventallige werkneemster aanbieden
De ondernemingsvrijheid wordt ingeperkt door het goed werkgeverschap. Meer lezen: klik hier.

Als u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, dan helpen wij u graag. Neem contact op via mail@sorensenadvocaten.nl of bel 010 – 249 24 44

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl