Annotatie: aanzegclausule in arbeidsovereenkomst

Annotatie: aanzegclausule in arbeidsovereenkomst

Werkgever voldoet aan aanzegverplichting zoals opgenomen in de CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen door bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een einddatum overeen te komen. Toepasselijkheid nieuw art. 7:668 (Wwz) leidt niet tot ander oordeel.

JIN 2015 afl. 6 annotatie Van Luipen

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl