Afschaffing VAR weer uitgesteld

Afschaffing VAR weer uitgesteld

Er rust geen zegen op de wet die de VAR-regeling moet vervangen, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Gisterenavond, 27 januari 2016, was er een debat over deze wet in de Eerste Kamer.  Deze wet bepaalt dat opdrachtgevers en opdrachtnemers hun overeenkomst kunnen voorleggen aan de Belastingdienst of gebruik kunnen maken van een modelovereenkomst. De modelovereenkomst zal nog (nader) door experts juridisch worden getoetst. De inwerkingtreding van de wet is wederom uitgesteld, nu tot 1 mei 2016.

Een meerderheid van de Eerste Kamer is voornemens om volgende week in te stemmen met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Rinnooy Kan van D66 heeft evenwel een motie ingediend om het wetsvoorstel aan te houden zolang niet is aangetoond dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties schijnzelfstandigheid tegengaat. Over deze motie zal volgende week ook worden gestemd.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl