Concurrentie- en relatiebeding is aanmerkelijk zwaarder gaan drukken na promotie

zwaar

Concurrentie- en relatiebeding is aanmerkelijk zwaarder gaan drukken na promotie

Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft eind juli geoordeeld dat een overeengekomen concurrentie- en relatiebeding haar rechtsgeldigheid had verloren ten gevolge van een ingrijpende wijziging van de arbeidsverhouding. Het concurrentie- en relatiebeding was door die wijziging zwaarder gaan drukken. Deze wijziging was niet te voorzien bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer was in 2009 in dienst getreden als Servicetechnicus. Op een zeker moment is de Servicetechnicus gepromoveerd tot Senior Servicetechnicus. Bij de werkgever waren drie senior servicetechnici werkzaam en 30 servicetechnici. De werkgever had deze promotie zelf aan de werknemer aangeboden. Naast een uitbreiding van het takenpakket hield de promotie een hoger salaris in. Begin 2017 werd de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een verstoorde relatie, na het doorlopen van een mislukt mediationtraject. De werkgever voldeed de transitievergoeding aan de werknemer.

De werknemer heeft hoger beroep ingesteld van de beschikking, omdat er naar zijn mening sprake was van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten van de werkgever. Voorts beklaagde de werknemer zich erover dat de werkgever door middel van mediation had aangestuurd op beëindiging van de arbeidsrelatie. De werknemer verzocht toekenning van een billijke vergoeding en vernietiging van het concurrentie- en relatiebeding.

Het hof oordeelde dat uit de feiten niet bleek op welke grond de werkgever zich schuldig zou hebben gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Een billijke vergoeding werd dus afgewezen.

Ten aanzien van het concurrentie- en relatiebeding was het hof van mening dat de promotie van Servicetechnicus naar Senior Servicetechnicus geen gebruikelijke carrièrestap was en ook geen natuurlijk verloop binnen de organisatie (van junior tot medior tot senior medewerker) betrof. Dit, omdat slechts enkele van de 30 servicetechnici eventueel na verloop van jaren Senior Servicetechnicus kon worden. Het hof overwoog dat de werkgever in de loop der jaren vanaf indiensttreding van de werknemer zijn relatiebestand erg had uitgebreid, zodat het relatiebeding zwaarder was gaan drukken. Bovendien had de werknemer in zijn nieuwe functie specifieke kennis van producten en voorwaarden van klanten opgedaan zodat het concurrentiebeding zwaarder was gaan drukken.

Het hof oordeelde dat om die reden het concurrentie- en relatiebeding niet meer van toepassing waren omdat deze bedingen bij de promotie van de werknemer tot Senior Servicetechnicus, opnieuw overeengekomen hadden dienen te worden. Nu dit niet was gebeurd, kon de werknemer niet meer aan het oude concurrentie- en relatiebeding gehouden worden.

Het verzoek van de werknemer om het concurrentie- en relatiebeding (gedeeltelijk) te laten vernietigen werd afgewezen wegens het feit dat het concurrentie- en relatiebeding al waren komen te vervallen.

 

Meer lezen? Voor de uitspraak klik hier

Wilt u meer weten neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

 

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl