Contracten DBA arbeidsrechtelijk niet risicoloos

Contracten DBA arbeidsrechtelijk niet risicoloos

In de getoetste modelcontracten die op de site van de Belastingdienst zijn gepubliceerd komen bepalingen voor die strijdig zijn met de wet. De opdrachtovereenkomsten waren uitsluitend fiscaal getoetst en goed bevonden. Medio volgende week zouden de tot nu toe gepubliceerde getoetste contracten alsnog ook juridisch in orde moeten zijn, zo heeft Wiebes toegezegd. Pas vanaf het 4e kwartaal zullen de aangeleverde contracten ook juridisch/arbeidsrechtelijk getoetst worden. Hoe het dan zit met de contracten die nu al voorliggen ter toetsing en die tot het einde van het jaar worden voorgelegd is nog onduidelijk. Let dus op als u een getoetst modelcontract van de site van de fiscus gebruikt of als u groen licht van de fiscus heeft gekregen voor het door u gehanteerde contract; dit biedt enkel fiscale, maar geen arbeidsrechtelijke, zekerheid.

Tags:
, ,
Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl