De zorgplicht van een werkgever en zijn pensioenadviseur

De zorgplicht van een werkgever en zijn pensioenadviseur

Onlangs heeft het Hof Den Haag een belangrijke uitspraak gedaan over de zorgplicht van een werkgever en pensioenadviseur bij de wijziging van een pensioenregeling.

In deze zaak betrof het drie werknemers die het niet eens waren met de wijziging van de pensioenregeling. De werkgever had de eindloonregeling gewijzigd naar een beschikbare premieregeling waarbij de waarde van de reeds opgebouwde aanspraken overgedragen werd. De werknemers hadden destijds ingestemd met die wijziging, maar stelden vijf jaar later dat er onvoldoende informatie was verstrekt over de gevolgen voor het nog op te bouwen pensioen, dat niet duidelijk was geweest dat door de wijziging de gegarandeerde vaste pensioenuitkering was omgezet naar een pensioenuitkering waarvan de hoogte afhing van bijvoorbeeld langleven- en beleggingsrisico’s en dat voorbeeldberekeningen te rooskleurig waren weergegeven.

Het hof oordeelde – net als de rechtbank – dat de werkgever zich bij deze pensioenwijziging als een goed werkgever heeft gedragen. Tot dit oordeel is gekomen doordat de werknemers beroepshalve werden verondersteld bekend te zijn met begrippen als sterftetabellen en rekenrente. Zij waren namelijk in dienst bij een accountants- en belastingadvieskantoor.

Betreffende de waardeoverdracht oordeelde het hof dat de werkgever de werknemers had moeten waarschuwen ten aanzien van het risico. Zowel de werkgever als de pensioenadviseur zijn voor de schade hierdoor verantwoordelijk gehouden.

Lees hier de gehele uitspraak.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl