Definitieve NOW-aanvraag

archive g0838316a4 1920

Definitieve NOW-aanvraag

Voor de tweede aanvraagperiode van NOW kan tot en met 31 maart 2022 de definitieve berekening worden aangevraagd. Voor de aanvraagperiodes daarna (vanaf NOW 3) kan de definitieve berekening tot en met 23 februari 2023 worden aangevraagd.

Definitieve NOW-berekening 2e aanvraagperiode
De tweede aanvraagperiode heeft betrekking op de maanden juni tot en met september 2020. Voor het aanvragen van de definitieve NOW-berekening met betrekking tot tweede aanvraagperiode klik hier.

Accountantsverklaring
Mogelijk is voor het aanvragen van de definitieve NOW-berekening een accountantsverklaring vereist. Dit hangt af van de hoogte van het ontvangen voorschot en de definitieve tegemoetkoming. Daarnaast is het van belang of de NOW-aanvraag is gedaan namens een onderdeel van een groep of concern. Voor meer informatie klik hier.

Betalingsregeling
Als uit de definitieve berekening blijkt dat er een bedrag moet worden terugbetaald, kan er met het UWV een betalingsregeling worden afgesproken. Voor het aanvragen van een betalingsregeling klik hier.

Definitieve NOW-berekening 1e aanvraagperiode
De definitieve NOW-berekening met betrekking tot de eerste aanvraagperiode kon tot 31 oktober 2021 worden aangevraagd. Werkgevers die nog geen definitieve berekening hebben aangevraagd, ontvangen een herinnering van UWV en krijgen nog tot en met 9 januari 2022 om alsnog de aanvraag in te dienen.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl