Derde evaluatie WWZ

Lodewijk Asscher

Derde evaluatie WWZ

Op 1 december 2016 heeft minister Asscher de Tweede Kamer voor de derde maal een evaluatie van de WWZ gezonden (de volledige brief: klik hier). De conclusies van minister Asscher zijn als volgt:

  • de bedoeling van de WWZ was, dat meer werknemers een contract voor onbepaalde tijd zouden krijgen. Het gevolg van de WWZ blijkt te zijn dat het aantal werknemers met een contract voor bepaalde tijd harder stijgt dan het aantal werknemers met een contract voor onbepaalde tijd;

 

  • door de WWZ is de gemiddelde vergoeding die door de rechters wordt toegekend bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst méér dan gehalveerd ten opzichte van de toegekende vergoedingen voor invoering van de WWZ. De gemiddelde transitievergoeding bedraagt circa 0,4 maandsalaris per dienstjaar;

 

  • onder de WWZ kunnen werknemers naast de transitievergoeding onder omstandigheden een billijke vergoeding vragen. Het blijkt dat het totaal van de transitievergoeding en de billijke vergoeding tezamen, 43% bedraagt van het bedrag dat een werknemer voor de WWZ ontving uit hoofde van de kantonrechtersformule en de kennelijk onredelijk ontslagprocedure;

 

  • het blijkt dat het UWV de ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid, binnen de streeftermijn van vier tot zes weken afwikkelt. Doordat de proceduretijd bij het UWV in mindering mag worden gebracht op de opzegtermijnen (zolang een minimale opzegtermijn van één maand resteert), is de ontslagprocedure verkort ten opzichte van vóór de WWZ;

 

  • de Raad van State buigt zich momenteel over het wetsvoorstel ter compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en tot afwijking bij CAO bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.
Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl