Ontslag op staande voet na werkweigering

thuiszorg

Ontslag op staande voet na werkweigering

De werknemer trad op 24 juli 2021 in dienst bij een thuiszorgorganisatie op basis van een leer-/arbeidsovereenkomst voor de duur van haar opleiding. De werknemer is op 14 november 2021 per e-mail op staande voet ontslagen wegens werkweigering. Zonder schriftelijke instemming van de werknemer kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen, tenzij sprake is van een dringende reden. Vraag is, of sprake is van een dringende reden.

Volgens werkgever bestaat de dringende reden uit het overslaan van een cliënt op 13 november 2021. Daarmee is sprake van werkweigering. De werknemer gaf aan dat zij de cliënt heeft overgeslagen omdat zij anders door een wegomleiding om had moeten rijden. Dit heeft de werknemer gecommuniceerd door middel van een smsje aan de betreffende cliënt en een WhatsAppbericht aan de werkgever. De cliënt was die week nog met hartklachten in het ziekenhuis geweest. ‘S ochtends moest bij cliënt een ted kous worden aangetrokken. De werknemer heeft aangegeven dat zij de betreffende cliënt heeft overgeslagen omdat zij anders door de wegomleiding te laat bij haar andere cliënten zou komen. Ook kon zij niet later op de dag bij die cliënt langsgaan, omdat dit dan te laat zou zijn om de ted kous alsnog aan te trekken

De kantonrechter oordeelde dat sprake was van werkweigering door de werknemer op 13 november 2021. Vanwege de gezondheid van de cliënt is het verwijtbaar dat de werknemer deze cliënt heeft overgeslagen. De wegomleiding, waardoor de werknemer vijftien minuten vertraging op zou lopen, is geen geldige reden om de cliënt niet te bezoeken. De omstandigheid dat de werknemer via een WhatsAppbericht de werkgever op de hoogte heeft gesteld, verzacht dit niet. Daarnaast heeft de werkgever meerdere keren de werknemer moeten aansporen om cliënten niet over te slaan. Dit maakt dat de werknemer ervan op de hoogte was dat de werkgever van haar verwachtte dat zij de cliënt op 13 november 2021 hoe dan ook zou bezoeken. Aldus was sprake van een dringende reden. De werknemer was rechtsgeldig op staande voet ontslagen.

Voor de volledige uitspraak klik hier.

Vragen over het bovenstaande?

Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl